JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาอักษรศาสตร์
 • มีประสบกรณ์ในสายงานการตลาดออนไลน์
 • มีประสบการณ์ในการทำ Content Marketing

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาอักษรศาสตร์, สาขามนุษย์ศาสตร์, สาขาการตลาด, สาขาสื่อติจิทัล/สื่อออนไลน์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบกรณ์ในสายงานการตลาดออนไลน์หรือการตลาดติจิทัล
 • มีประสบการณ์ในการทำ Content Marketing พร้อมแนบผลงานการเขียนเพื่อประกอบการพิจารณ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนการสร้าง content สื่อ online, offline ให้ตรงต่อกลยุทธ์ด้านการขายและตรงต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์
 • คิดและเขียน content และ key message SEO เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์ การขายสินค้า และการสร้างภาพลักษณ์ให้บริษัท ทั้งสื่อ ออนไลน์ และ ออฟไลน์อาทิ Website, Social Media, Product & Promotion สื่ออื่นๆแล้วแต่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานร่วมกับ graphic designer ในการบรีฟ concept ชิ้นงาน online, offline , ภาพนิ่ง และคลิปวิดีโอ เพื่อลงในช่องทาง Social ต่างๆ
 •  

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

ทำงานร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้จริง
ดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ตลอดอายุการใช้งาน
แสดงความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบที่เหนือกว่าผลงานแต่ละชิ้น

เราต้องการอะไรจากคุณ

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
การเขียนและการพูดภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ
แสดงให้เห็นถึงผลงานในการสร้างโซลูชั่นสถาปัตยกรรมที่มีประสิทธิภาพและปรับขนาดได้
มีความเชี่ยวชาญอย่างมากกับ Javascript, ECMAScript และ Typescript

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • มีประสบการณ์ในการทดสอบเทคนิคอัตโนมัติ
 • มีประสบการณ์ใน REST, GraphQL
  คุ้นเคยกับแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัย
 • เปิดรับเครื่องมือการทำงานร่วมกันเช่น GitHub, JIRA, Confluence

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

เป็นเจ้าของและจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียทั้งหมด สร้างปฏิทินเนื้อหาและโพสต์ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณในแต่ละช่องทาง มีส่วนร่วมกับผู้ชมในทุกช่องทาง และใช้เพื่อสร้างการสนทนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความข้อมูล และการแสดงข้อมูลเป็นภาพ
  ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา
  ความสามารถในการทำงานหลายอย่าง จัดลำดับความสำคัญ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความกดดันด้วยความใส่ใจในรายละเอียด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดดิจิทัลทั้งหมด และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้โฆษณาแบบชำระเงินให้ดีขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีม
 • ทำงานร่วมกับ Product Marketing, Content Creators และ Visual Designers เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมการตลาดดิจิทัลทั้งหมดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของแคมเปญที่ดีขึ้น